Szkoła Biblijna w Nowogródku oferuje nowy, bardziej przystępny format
nauczania Słowa Bożego. Od teraz znajomość Pisma Świętego w ramach projektu
połączy dokładniejszą pracę nad treścią Biblii z równoległym studiowaniem Starego i
Nowego Testamentu. Oprócz tego organizatorzy szkoły dodali godzinę na naukę
starożytnych języków biblijnych w celu ogólnej orientacji w tekstach oryginalnych, a
także godzinę na wprowadzenie do Biblii dla osób, które dopiero zaczynają
poznawać Pismo Święte. Podobnie jak i na poprzednich spotkaniach, pozostaje
praca grupowa i egzegeza (objaśnianie i rozumienie) Słowa Bożego, Msza Święta,
adoracja Najświętszego Sakramentu, spotkania wieczorne oraz indywidualny
program czytania Biblii na każdy dzień.
Szkoła Biblijna w Nowogródku to kurs wprowadzający, którego celem jest pomóc
studentom pogłębić znajomość tekstów Ewangelii. Przez cały rok, raz w miesiącu,
każdy może znaleźć odpowiedzi na pytania związane z Biblią, historią jej powstania,
a także przesłaniem, które niesie Słowo Boże dla życia każdego człowieka.
W sposób szczególny organizatorzy zapraszają na spotkanie liderów grup
ewangelizacyjnych, animatorów spotkań biblijnych, a także wszystkich, którzy chcą
lepiej poznać Słowo Boże.
Zajęcia odbywają się raz w miesiącu w kościele św. Michała Archanioła w
Nowogródku, na terenie dawnego klasztoru oo. Dominikanów. Zapisy:
nowogrudec@gmail.com.
Na podstawie catholic.by

Wysyłam
Ocena czytelników
0 (0 głosów)