Ministerstwo edukacji Białorusi pozbawiło mniejszości narodowe możliwości zdania
egzaminów z języków ojczystych tych że mniejszości. Wynika to z rozporządzenia N170
od 11 sierpnia 2021 roku „O zmianie rozporządzeń Ministerstwa edukacji Republiki
Białoruś od 20 czerwca 2011 N38 b od 21 czerwca 2021 N129”. Akt prawny został
opublikowany na białoruskim portalu prawnym pravo.by
Ten sam dokument reguluję listę egzaminów dla kończących 9 i 11 klasę od roku
2021/2022
Dziewięcioklasiści dalej będą zdawać egzaminy z trzech przedmiotów – białoruskiego,
rosyjskiego i matematyki. Jedenastoklasiści – egzaminy z białoruskiego lub rosyjskiego,
matematyki, Historii Białorusi i języka obcego.
Warto wspomnieć że minister edukacji Białorusi jest gorliwym przeciwnikiem polskiej
edukacji na Białorusi i powiązuje ją wprost z ruchem protestacyjnym.

Wysyłam
Ocena czytelników
0 (0 głosów)