W roku szkolnym 2021/2012 w klasach 5-6 pojawi się kolejny przedmiot fakultatywny
pod tytułem „Podstawy wychowania duchowo-moralnego i patriotyzmu”. Nawet
został już opracowany specjalny podręcznik, o czym poinformował na
republikańskiej radzie pedagogicznej archiprezbiter Cerkwi Prawosławnej na
Białorusi Fiodor Powny.
Nowy podręcznik dla uczniów i podręcznik dla nauczycieli powstały jako efekt ścisłej
współpracy Kościoła Prawosławnego z Ministerstwem Edukacji. Jak informują
państwowe media, podczas zajęć mają być poruszane takie tematy jak
kształtowanie wartości duchowych i moralnych oraz budowanie świadomości
narodowej.
Warto przypomnieć, że od 1 września br. w białoruskich szkołach pojawi się
stanowisko kierownika tzw. wychowania wojskowo-patriotycznego, który będzie się
zajmował pracą ideowo-wychowawczą z młodzieżą przedpoborową na wzór
sowiecki.

Wysyłam
Ocena czytelników
0 (0 głosów)