Sąd Najwyższy podjął decyzje o likwidacji jednej z najstarszych białoruskich organizacji społecznych Towarzystwa Szkoły Białoruskiej. Stało się tak na skutek pozwu Ministerstwa Sprawiedliwości. W tym roku organizacja ta mogła obchodzić 100-lecie swojej działalności.

Wśród głównych przyczyn Ministerstwo Sprawiedliwości wskazuje na podanie nieważnego adresu prawnego, ponieważ korespondencja wracała z powrotem, a także z powodu faktu, że sprawozdanie z działalności nie zostało opublikowane przez wymagany okres.

„Towarzystwo Szkoły Białoruskiej” zostało założone w 1921 roku. Pierwsze koło powstało 9 grudnia 1921 r. w Radoszkowiczach z inicjatywy Bronisława Taraszkiewicza. Organizacja głównie się skupiała na rozwoju szkół białoruskich i szkolnictwa białoruskiego. Członkowie towarzystwa organizowali wówczas koła, szkoły publiczne, prowadzili wykłady i kursy, a także zjazdy nauczycieli białoruskich.

Wysyłam
Ocena czytelników
5 (1 vote)