Białoruś: opublikowano nowe rozporządzenie o przeciwdziałaniu ekstremizmowi

W nocy 14 października na stronie narodowego portalu prawnego Białorusi pravo.by opublikowano nowe rozporządzenie Rady Ministrów Republiki Białoruś “O przeciwdziałaniu ekstremizmowi i rehabilitacji nazizmu”

Według nowego rozporządzenia na listę ekstremistów można trafić na podstawie wyroku sądu lub decyzji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych lub KGB.  Listę organów i osób uwikłanych w działalność ekstremistycznych będzie prowadzić Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. MSW Białorusi i KGB zostały upoważnione do podejmowania decyzji o uznaniu “grupy obywateli” za formacje ekstremistyczną. Władzom sądowniczym rozporządzenie udziela kompetencji do ustalenia czy obywatel, przedsiębiorca, organizacja jest uwikłana w działalność ekstremistyczną.

Rozporządzenie również ustala okresy w ciągu których podmioty uznane za ekstremistyczne muszą trafić do rejestru organizacji, formacji, przedsiębiorców uwikłanych w działalność ekstremistyczną. Sądy są zobowiązane nie później niż w ciągu jednego dnia roboczego, po nabyciu mocy prawnej wysłać do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wyrok o uznaniu organizacji zarejestrowanej na terytorium Białorusi za ekstremistyczną, zakazaniu jej działalności, likwidacji, zakazaniu jej symboliki na terytorium Białorusi. To samo dotyczy wyroków stosowanych wobec przedsiębiorców uznanych za uwikłanych w działalność ekstremistyczną lub przedstawicieli organizacji międzynarodowych uznanych za ekstremistyczne. W przypadku decyzji podjętych przez KGB okres zawiadomienia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych również wynosi jeden dzień roboczy po wyniesieniu decyzji.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych jest zobowiązane w ciągu trzech dni od dodania podmiotu lub osoby na listę opublikować jej dane na swojej stronie internetowej.

W rozporządzeniu również przewidziano ścieżkę odwoławczą dla podmiotów i osób uznanych za związane z działalnością ekstremistyczną. Według tekstu rozporządzenia skarga na decyzję o uznaniu podmiotu za ekstremistyczny powinna być wysłana do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia w którym dany podmiot lub osoba zostały dodane na listę podmiotów ekstremistycznych. MSW ma miesiąc na rozpatrzenie takiej skargi, od dnia następującego po dniu wpłynięcia do MSW. W przypadku skarg pozostawionych bez rozpatrzenia okres wynosi 7 dni na odpowiedź.

Straszenie internautów

Warto zaznaczyć że wcześniej przed publikacją danego rozporządzenia Główna Dyrekcja ds. Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji rozsiewała plotki i straszyła subskrybentów czatów w Telegramie odpowiedzialnością karną z artykułu 361-1 kk. Republiki Białoruś “Stworzenie formacji ekstremistycznej albo udział”, za subskrypcje na czaty uznane za ekstremistyczne. W danym rozporządzeniu nie ma ani słowa o takiej odpowiedzialności, więc samo ono dementuje te plotki. Później Dyrekcja złagodziła retorykę i częściowo wycofała się ze swych słów.

Wysyłam
Ocena czytelników
0 (0 głosów)