Grodzieński departament KGB oskarża dziennikarza Dzianisa Ivashyna o zdradę państwa.

Grodzieński dziennikarz śledczy Dzianis Ivaszyn został zatrzymany 12 marca na podstawie artykułu 365 kodeksu karnego Białorusi. 29 października rodzina Dzianisa otrzymała informacje o oskarżeniu na podstawie nowego artykułu.

W marcu śledczy przeszukali mieszkanie Dzianisa, domek letniskowy i mieszkanie jego babci. Podczas przeszukania śledczy skonfiskowali technikę i rzeczy związane z Ukrainą, chociaż artykuł na podstawie którego został zatrzymany dotyczył tylko „Ingerencji w działalność funkcjonariusza milicji”.

We wrześniu skończył się termin zatrzymania na podstawie powyższego artykułu. Żona Dzianisa Volha zwróciła się 24 września do śledczego KGB prowadzącego sprawę – Varaneckaga, z żądaniem wytłumaczenia na podstawie jakiego artykułu jej mąż jest dalej przetrzymywany w więzieniu.

„Obywatelu Varanecki, proszę wytłumaczyć mi, o popełnienie jakich mniej ciężkiego i szczególnie ciężkiego przestępstw jest oskarżany mój mąż, Ivashyn Dzianis Eugenowicz.
Przypominam Panu, że Kodeks Karny jest oficjalnie przyjętym aktem prawnym, i każdy człowiek może kupić go w zwykłym sklepie z książkami egzemplarz tego kodeksu, co oznacza że podane w nim informacje nie mogą być żadną tajemnicą, dla tego rządam od Pana, ogłosić artykuły KK Republiki Białoruś, które inkryminujecie Dzianisowi Ivashynowi.
Macie odwagę oskarżać go, miejcie i odwagę przyznać się o co konkretnie go oskarżacie” – można przeczytać w piśmie żony do śledczego.

29 października rodzina Dzianisa otrzymała odpowiedź, z treści listu autorstwa śledczego Varaneckiego wynika że Dzianis Ivashyn został oskarżnony 02.09.2021 już nie tylko na podstawie artykułu związanego z ingerencją w działalność funkcjonariusza, lecz dodatkowo na podstawie artykułu 356 część 1 KK RB – Zdrada państwa.

Powyższy artykuł przewiduje odpowiedzialność karną do 15 lat za wydawanie tajemnic państwowych Republiki Białoruś obcemu państwu, organizacji zagranicznej, przedstawicielom powyższych podmiotów. Przewidziana jest również odpowiedzialność karna za przekazanie informacji stanowiących tajemnicę, przekazanych Republice Białoruś przez inne państwa, szpiegostwo, przejście na stronę wroga lub inną pomoc obcemu państwu lub organizacji w działaniach na szkodę bezpieczeństwa narodowego Republiki Białoruś.

Warto zaznaczyć że odpowiedź rodzina otrzymała z opóźnieniem, dopiero po licznych skargach wysłanych do Komitetu Kontroli Państwowej i prokuratury obwodowej.

Dzianis jest więziony od 12 marca. Był niejednokrotnie pomieszczany w karcer na podstawie zmyślonych naruszeń wewnętrznych zasad zakładu karnego. Przed zatrzymaniem jego praca dziennikarska była poświęcona tematyce Ukrainy, separatyzmowi, najemnikom z Białorusi i Rosji i ich udziałowi w wojnie na Donbasie, dezerterom z ukraińskiego Berkutu którzy po „Majdanie” na Ukrainie osiadli w różnorakich służbach i formacjach porządkowych Rosji i Białorusi.

Wysyłam
Ocena czytelników
0 (0 głosów)