USAID (Amerykańska Agencja ds. Rozwoju Międzynarodowego) zamierza zamknąć swoje biuro, które mieści się przy Ambasadzie USA w Mińsku. Agencja była zaangażowana w różne międzynarodowe programy rozwojowe i public relations na Białorusi. 

„20 października 2021 r. władze białoruskie poinformowały Stany Zjednoczone o nowych środkach mających na celu utrudnienie pracy ambasady USA w Mińsku poprzez przymusowe zamknięcie biur departamentu ds. public relations oraz amerykańskiej Agencji Rozwoju Międzynarodowego, m.in. Centrum Amerykańskie w Mińsku” – napisano w oświadczeniu Julie Fisher, Specjalnej Przedstawicielki USA ds. Białorusi.

Jak wynika z oświadczenia, środki te nie zmuszą USA do „porzucenia pracy informowania i interakcji z ludźmi, która przyniosła korzyści białoruskiemu narodowi i przyczyniła się do rozwoju stosunków między obywatelami obu krajów”. Odnotowano również, że USAID od lat 90. udziela pomocy białoruskim obywatelom, m.in. wspierając małe przedsiębiorstwa, rodziny na obszarach dotkniętych promieniowaniem oraz pomagając w walce z COVID-19.

Zgodnie ze statutem agencji do głównych obszarów jej działania należy m.in wsparcie rolnictwa, wzrostu gospodarczego, opieki zdrowotnej, okazywanie nadzwyczajnej pomocy humanitarnej, pomocy w zapobieganiu konfliktom i t.d.

Wysyłam
Ocena czytelników
0 (0 głosów)