Władze Białorusi zlikwidowały fundację która zajmowała się odnowieniem kompleksu pałacowego Chreptowiczów w Szczorsach.

Kompleks pałacowy z parkiem był stworzony w latach 1770 w stylu francuskiego klasycyzmu, przez podkanclerza litewskiego Jochima Latawora Chreptowicza. Projekt zamówiono u znanego w tamtych czasach włoskiego architekta Giuseppe de Sacco, prężnie tworzącego na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego. Wnętrza zostały wykonane przez polskiego architekta włoskiego pochodzenia Carlo Spampani, według powyższego projektu, budową zajmował się Francuz Jakub Gabriel.

W bibliotece w Szczorsach w pracowali m.in.: poeci i filomaci – Adam Mickiewicz i Jan Czeczot, historyk Joachim Lelewel, prawnik Franciszek Malewski(filomata i przyjaciel Mickiewicza, współzałożyciel pisma literacko-politycnego Tygodnik Petersburski), chemik Jędrzej Śniadecki(opracował zręby polskiej terminologii chemicznej i stworzył pierwszy polski podręcznik Chemii), astronom i matematyk Marcin Poczobutt-Odlanicki(był członkiem Rady Narodowej Litewskiejm podczas insurekcji kościuszkowskiej).

W czasie Pierwszej Wojny Światowej na terenie kompleksu pałacowego przechodziła linia frontu w wyniku czego kompleks poniósł wielkie straty, szczególnie ucierpiał sam pałac. Po przyjściu pierwszej okupacji radzieckiej z pałacu wywieziono do Moskwy cenną kolekcje antyków i dzieł sztuki, a archiwum trafiło do Petersburgu.

Od XVIII wieku do naszych czasów zachowały się biblioteka, stajnie, kilka budynków gospodarczych i park o powierzchni 40 ha z kompleksem stawowym.

Fundacja powstała w 2017 roku. Celami fundacji było ożywienie kompleksu pałacowego Chreptowiczów w Szczorsach, stworzenie popularnego centrum turystyczno-kulturowego na bazie dworku, które przyciągałoby rzesze turystów do Szczorsów, co wsparłoby rozwój ekonomiczny i życie kulturalne miejscowości.

W 2018 roku fundacja podpisała umowę o współpracy z radą wykonawczą Nowogródka. W 2020 fundacja razem z miejscowymi władzami Nowogródczyzny, polską gminą Siedlce wygrała grant UE na odnowienie budynku wędzarni na terenie kompleksu.

W czasie swojej działalności na terenie kompleksu fundacja zorganizowała wraz z wolontariuszami kilka akcji sprzątania dworu: zostały posprzątane śmieci, oczyszczony teren kompleksu i park, wycięte zarośla. Fundacja również zorganizowała ekspertyzę parku i terytorium kompleksu.

19 listopada Sąd obwodu grodzieńskiego na wniosek departamentu sprawiedliwości wyniósł wyrok nakazujący likwidację fundacji. Taką decyzję podjął sędzia Siarhej Pipko. Władzę fundacji zrezygnowały ze wniesienia apelacji do Sądu Najwyższego i planują dalej kontynuować działalność jako osoby prywatne, jak również zachować wszystkie media w internecie związane z dworem.

Jak widać nawet współpraca z władzą nie jest ochroną od represji.

Wysyłam
Ocena czytelników
0 (0 głosów)