Aleksander Łukaszenko w dniu wczorajszym podpisał „Dekret numer 480” na mocy którego 448 obywateli Ukrainy przyznano białoruskie obywatelstwo.

Białoruski polityk podczas „Wielkiej Rozmowy”- corocznej ustawki medialnej, rozmowy z obywatelami Białorusi, zobowiązał się do tego, iż każdy Ukrainiec przebywający aktualnie w państwie przez niego rządzonym, po wyrażeniu chęci i złożeniu stosownego wniosku otrzyma białoruskie obywatelstwo.

Do dnia dzisiejszego już ponad 1200 osób przybyłych z Ukrainy stało się obywatelami Białorusi.

Wysyłam
Ocena czytelników
3 (1 vote)