Polska cały czas pomaga studentom z Białorusi.  W tym roku Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) przeznaczyła na stypendia dla białoruskich studentów ponad 5 mln zł.

397 osób otrzymało stypendia na ten rok akademicki. Studenci korzystają ze wsparcia w ramach rządowej inicjatywy „Solidarni z Białorusią” organizowanej przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA).

270 osób to nowi studenci, pozostali to studenci z Białorusi, którzy już studiują na polskich uczelniach w ramach programu i osiągnęli bardzo dobre wyniki, a NAWA chce ich tym samym nagrodzić – powiedziała dyrektor NAWA dr Grażyna Żebrowska.

Jak podaje portal nawa.gov.pl, wysokość pomocy uzależniona była od cyklu studiów i wynosiła 1250 zł (studenci studiów I stopnia i jednolitych studiów magisterskich) lub 1500 zł (studenci studiów II stopnia). Stypendyści studiujący w uczelniach publicznych decyzją dyrektora NAWA otrzymali również zwolnienie z opłat za kształcenie.

W tym roku studenci z Białorusi uczyć się będą na 62 uczelniach.

Wysyłam
Ocena czytelników
0 (0 głosów)