Dziennikarz i działacz społeczny Paweł Winogradow został oskarżony za opublikowanie posta na facebooku, co stało się wystarczającą podstawą do wszczęcia postępowania karnego na podstawie trzech artykułów KK. O tym poinformowała jego żona Swietłana.

Działaczowi zarzuca się:

Artykuł 130 – Podżeganie do nienawiści rasowej, narodowej, religijnej lub innej społecznej;

Artykuł 367 – Zniesławienie Prezydenta;

Artykuł 342 – Organizowanie i przygotowywanie akcji rażąco naruszających porządek publiczny lub czynny w nich udział.

Paweł Winogradow został zatrzymany 22 grudnia przez OMON w Berezynie. Obrońcy praw człowieka uznali go za więźnia politycznego.

Wysyłam
Ocena czytelników
0 (0 głosów)