W przyszłym roku mija 500. rocznica założenia w Wilnie pierwszej drukarni książek w Europie Wschodniej i wydania pierwszej drukowanej książki w Wielkim Księstwie Litewskim— „Małej książeczki podróżnej”. W związku z tą rocznicą władze na Litwie ogłosiły kolejny rok 2022 Rokiem Franciszka Skaryny.

Franciszek Skaryna był humanistą, założycielem pierwszej drukarni w Wielkim Księstwie Litewskim, pisarzem i doktorem medycyny. Urodził się w Połocku. Pozostawił po sobie pomnik literatury w postaci Biblii, przetłumaczonej z języka cerkiewnosłowiańskiego. 

Wysyłam
Ocena czytelników
5 (1 vote)