30 grudnia 2020 roku odszedł od nas ks. prof. Roman Dzwonkowski, człowiek niezwykłej mądrości i dobroci. Duchowny rzymskokatolicki, pallotyn, socjolog, profesor nauk społecznych, nauczyciel akademicki. Łączył pasję naukową z potrzebą niesienia pomocy innym, w szczególności naszym rodakom na Wschodzie. Być może dlatego, że doskonale znał i rozumiał polskie losy jakie zgotowała nam historia na Kresach. Dla członków Wspólnoty Polskiej był przede wszystkim Przyjacielem gotowym wysłuchać i udzielić rady. Prostotą obejścia – pomimo swojej pozycji, wykształcenia i doświadczenia – ośmielał każdego do bliższego kontaktu. Taki był, szczery i otwarty. Szkoda, że nie mamy już Jego wsparcia.

KSIĄDZ PROFESOR ROMANA DZWONKOWSKI (1930-2020)

Roman Dzwonkowski, polski rzymskokatolicki duchowny, pallotyn, socjolog, profesor nauk społecznych, nauczyciel akademicki urodził się 30 listopada 1930 roku w Dzwonku.

W 1957 roku przyjął święcenia kapłańskie. W 1961 roku ukończył studia na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 1966 roku uzyskał na tej uczelni stopień doktora, a w 1984 roku tytuł doktora habilitowanego. W 2001 roku otrzymał tytuł naukowy profesora. Był członkiem Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności. Specjalizował się w historii Kościoła katolickiego w ZSRR i socjologii grup etnicznych.

Został wykładowcą na KUL oraz w Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie. W latach 1994-2001 wykładał także w seminarium duchownym w Gródku Podolskim na Ukrainie. Wszedł w skład Komitetu Obrony Dobrego Imienia Polski i Polaków.

Ksiądz Profesor Roman Dzwonkowski był oddany bez reszty duszpasterstwu Polaków na Wschodzie. Niósł pomoc naszym rodakom w Związku Sowieckim jeszcze w czasach, gdy działalność ta wymagała osobistej odwagi i podejmowania świadomego ryzyka. Jako jeden z 87 założycieli był przy narodzinach Stowarzyszenia Wspólnota Polska” i stał się dla powstającej organizacji skarbnicą wiedzy o środowiskach polskich poza wschodnią granicą. W 1990 roku został wybrany do Rady Krajowej Stowarzyszenia pierwszej kadencji i pozostawał jej członkiem do śmierci.

Ksiądz Profesor Dzwonkowski całą swoją naukową działalność związał z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, badając dzieje Kościoła katolickiego na Wschodzie, poddając naukowej refleksji Jego aktualną kondycję i rysujące się perspektywy. Wiele wysiłku poświęcił badaniu myśli św. Jana Pawła II, w tym szczególnie wystąpień Ojca Świętego do Polonii.

Szczególną troskę Księdza Profesora Dzwonkowskiego budziła od lat sytuacja Polaków – wiernych Kościoła katolickiego na Wschodzie. Trudny i niekiedy bolesny problem obecności języka polskiego w liturgii, był przez Księdza Profesora niejednokrotnie publicznie podnoszony, a zranieni w swych uczuciach wierni mogli liczyć na Jego zrozumienie, empatię i pomoc. Z Jego inicjatywy te skomplikowane problemy stawały się także przedmiotem zabiegów Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusz Piotr Bonisławski wspomina Księdza Profesora: Dla Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” był moralnym autorytetem i podporą w codziennych sprawach. Na Jego życzliwość i mądre rady mogliśmy zawsze liczyć. Pozostanie w naszej pamięci jako niezastąpiony mentor polonijnych idei i Przyjaciel pochylający się z troską nad najdrobniejszymi nawet potrzebami, które kierowaliśmy do niego, ufając, że znajdzie dla nich właściwą miarę i rozwiązanie.

Prof. dr hab. Piotr Jaroszyński opisuje twórczość księdza Dzwonkowskiego: Ks. prof. Roman Dzwonkowski jest autorem licznych publikacji poświęconych Polsce i Polakom żyjącym poza granicami obecnej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa Kresów. Można śmiało powiedzieć, że jest to dorobek unikalny, a jego Autor to bez wątpienia nestor literatury kresowej. W swej twórczości Ksiądz Profesor Dzwonkowski potrafi łączyć rzetelną wiedzę z przenikliwym zmysłem obserwacyjnym oraz – co nie jest bez znaczenia – z talentem literackim. (…) Nie ma dziś autora, który tak wnikliwie i przez tyle lat (50!), rzetelnie i z zamiłowaniem przybliżałby Polskę, Polaków i polskość na kresach i w innych krajach jak Gruzja, Kazachstan czy Rosja, w których wielu Polaków, często wbrew własnej woli, znalazło się, w których musieli stawić czoła wielu przeciwnościom, a jednak polskość zachować.

W 2000 roku Ksiądz Profesor został odznaczony Krzyżem Kawalerskim, a w 2010 roku Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2018 roku ksiądz profesor Roman Dzwonkowski został uhonorowany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” nagrodą imienia Profesora Andrzeja Stelmachowskiego. Pośmiertnie został odznaczony przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

Odejście Księdza Profesora stworzyło pustkę, którą trudno będzie wypełnić. Pozostaje pamięć i dzieła, o których w trakcie mszy żałobnej prezes Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” Dariusz Piotr Bonisławski powiedział: dzięki Twojej pracowitości podkreślanej tu wielokrotnie nie zostawiasz nas samych. Dalej będziemy czerpać z Twojej mądrości, mamy Twoje książki, artykuły, wystąpienia. Ale czasy są niełatwe… Pamiętaj o nas, wypraszając dla nas łaski, żebyśmy mogli nadal realizować wspólną misję.

Źródło: wspolnotapolska.org

Wysyłam
Ocena czytelników
0 (0 głosów)