Google otrzymało karę w wysokości 560 tyś. dolarów. Firma została oskarżona przez białoruskie Ministerstwo Regulacji Antymonopolowych i Handlu o wykorzystanie monopolistycznych praktyk. Wcześniej ministerstwo w swym rozporządzeniu określiło Google jako firmę dominującą na runku Białoruskim i nakazało zaprzestania wykorzystania praktyk monopolistycznych. Warto wspomnieć że Ministerstwo Regulacji Antymonopolowych i Handlu wypuściło swoje rozporządzenie po wpłynięciu skargi od konkurenta Google LLC – rosyjskiej firmy Yandex.

Czego dotyczy rozporządzenie

Według białoruskiego ministerstwa firma Google LLC nadużywa swej dominującej pozycji na rynku preinstalowanych sklepów z aplikacjami na system Android. Ministerstwo Regulacji Antymonopolowych i Handlu wskazuje że praktyki monopolistyczne polegają na możliwości zainstalowania sklepu Google Play przez producentów urządzeń z systemem Android tylko przy wykonaniu następujących warunków:

  • preinstalowanie wraz ze sklepem Google Play, kompletu aplikacji Google Mobile Services, w tym wyszukiwarki Google, przeglądarki Google Chrome, klienta e-mail Gmail, Map Google, aplikacji Youtube.
  • Rozmieszczenie kompletu aplikacji Google Mobile Services na wyznaczonych przez Google LLC pozycjach na ekranach smartfonów i tabletów.
  • Instalacja aplikacji Wyszukiwarka Google i  Asystent Google jako aplikacji domyślnych w zamian za wynagrodzenie od Google
  • Wykonanie zakazu (w tym w zamian za wynagrodzenie od Google) preinstalowania i (lub) rozmieszczenia na konkretnych miejscach ekranów urządzeń aplikacji stworzonych przez innych uczestników rynku.

Białoruskie ministerstwo podkreśla że wyżej wymienione praktyki ograniczają możliwości rozprzestrzeniania aplikacji od innych producentów co może skutkować zmniejszeniem ilości producentów oprogramowania mobilnego, zniechęceniem konkurentów do produkcji aplikacji pod system Android, utrudnia rozwój konkurencji na rynku towarowym.

W lipcu 2021 firma Google LLC złożyła apelację na decyzję Ministerstwa Regulacji Antymonopolowych i Handlu od 24 czerwca 2021.

Białoruski sądy w swych wyrokach uznały decyzję Ministerstwa Regulacji Antymonopolowych i Handlu za prawomocną, w tym Sąd Gospodarczy m. Mińska(10 września 2021), Najwyższy Sąd Republiki Białoruś(21 grudnia 2021 i 4 stycznia 2022).  Według prawa Republiki Białoruś, uznanie firmy za dominującą na rynku, przy jednoczesnym wykorzystaniu przez nią praktyk monopolistycznych skutkuje możliwością nałożenia na taką firmę stosownych kar. Według decyzji Sądu Gospodarczego m. Mińska od 10 grudnia 2021 na Google LLC nałożono karę w wysokości 1 438 941 białoruskich rubli.

Wysyłam
Ocena czytelników
0 (0 głosów)