Białoruski dyktator podpisał dekret wyznaczający datę referendum konstytucyjnego.

Lukaszenka podpisał dekret “W sprawie wyznaczenia republikańskiego referendum”. Datę referendum wyznaczono na 27 lutego. Według dekretu karta do głosowania będzie zawierać jedno pytanie: “Czy akceptujesz poprawki i uzupełnienia do Konstytucji Republiki Białoruś?”

Planowane zmiany w konstytucji są dołączone do dekretu. Decyzja podjęta na referendum, nabędzie siłę wiążącą po 10 dniach od jej opublikowania:

Uwzględniając wymagania określone w Kodeksie Wyborczym, obowiązuje moc prawna decyzji podjętej w republikańskim referendum. Ustalono procedurę wejścia w życie takiej decyzji – 10 dni po jej oficjalnej publikacji. Nie ulega wątpliwości, że decyzja podjęta w referendum stanowi integralną część Konstytucji.

Centralnej Komisji Wyborczej i Przeprowadzania Referendów Republikańskich polecono zorganizować przeprowadzenie referendum, zapewnić podsumowanie jego wyników oraz sprawować kontrolę nad wdrażaniem ustawodawstwa w danym obszarze.

Obecnie Centralną Komisją wyborczą kieruje były Minister Edukacji Igor Karpenko. Podczas jego pracy jako ministra edukacji, w systemie oświaty odbywały się masowe czystki ludzi z poglądami opozycyjnymi. W jednym z wywiadów Karpenko nazwał prywatne przedszkola punktami siejącymi rewolucję.

Wysyłam
Ocena czytelników
0 (0 głosów)