Chór działający od wielu lat przy Towarzystwie Kultury Polskiej Ziemi Lidzkiej zaśpiewał w oszmiańskim kościele.

 

Polacy z Oszmiany skupieni wokół Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Oszmiańskiej w dn. 23 stycznia 2022 r. gościli u siebie Polaków z ziemi lidzkiej. Chór “Kresowiacy”, który od momentu swojego powstania działa w ramach struktur Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lidzkiej wykonał w miejscowym kościele św. Michała Archanioła najbardziej znane polskie kolędy i pastorałki.

 

 

Jednym z organizatorów koncertu był ksiądz Jan Puzyna, sprawujący posługę duszpasterską w Oszmianie. Jednocześnie ks. Puzyna jest prezesem Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Oszmiańskiej, które skupia przy sobie część lokalnej polskiej społeczności.

 

Na zaproszenie ks. Puzyny, do Oszmiany przybyli również inni członkowie i sympatycy TKPZL wraz z jego wieloletnim prezesem Aleksandrem Kołyszko.

 

Może być zdjęciem przedstawiającym 8 osób, ludzie stoją i na świeżym powietrzu

 

Zespół “Kresowiacy” rozpoczął swoją działalność artystyczną 6 stycznia 1990 roku, tego dnia lidzki chór odbył swój pierwszy koncert z okazji święta Trzech Króli. Pierwszym prezesem grupy polskich artystów z Lidy był Stanisław Januszkiewicz.

Wysyłam
Ocena czytelników
4,2 (5 głosów)