Rząd Białorusi wprowadził sankcje wobec Serbii i Księstwa Liechtensteinu. Odpowiednie rozporządzenie opublikowano na narodowym portalu informacji prawnej pravo.by.

Rząd Białorusi opublikował rozporządzenie Rady Ministrów Republiki Białoruś nr 57 od 27 stycznia 2022 roku “O regulacji cen i zmianach rozporządzeń Rady Ministrów Republiki Białoruś”. Wspomniane rozporządzenie zmienia rozporządzenie Rady Ministrów Republiki Białoruś nr 700 od 6 grudnia 2021 roku “O wykorzystaniu specjalnych środków w stosunku do osobnych typów towarów”. W nowej redakcji lista krajów objętych ograniczeniami rozszerza się o Księstwo Liechtenstein i Republikę Serbii. Wcześniej rozporządzenie nr 700 już wprowadziło zakaz importu określonych towarów z Unii Europejskiej i krajów członkowskich, jak również towarów z USA, Kanady, Norwegii, Albanii, Islandii, Macedonii, Wielkiej Brytanii, Irlandii Północnej, Czarnogóry i Szwajcarii. Nowa uchwała dodatkowo wyklucza sól z listy zakazanych pozycji. Również nowe rozporządzenie wyklucza z listy zakazanych pozycji towary wykorzystywane do produkcji żywności dla dzieci i specjalistycznych produktów żywieniowych. Wyjątek od zakazu importu obejmuje tak że suplementy diety, środki lecznicze, w tym homeopatyczne, witaminy, minerały, kompleksy witaminowo-minerałowe, wyroby medyczne.

Embargo wprowadzono na okres 6 miesięcy. Rozporządzenie nabywa moc prawną po 10 dniach od daty opublikowania.

Wysyłam
Ocena czytelników
0 (0 głosów)