Mieszkanka rejonu dokszyckiego wygrała sprawę z dokszyckim oddziałem rejestracji aktów stanu cywilnego.

Wcześniej mieszkanka rejonu dokszyckiego zwróciła się do dokszyckiego oddziału rejestracji aktów stanu cywilnego z prośbą o zmianę narodowości matki w świadectwie urodzenia. Kobieta żadała żeby zmieniono “Białorusinka” na “Polka”. Dokszycki oddział rejestracji aktów stanu cywilnego nie zadowolił żądania kobiety więc była zmuszona do skierowania sprawy do sądu.

21 stycznia na posiedzeniu Dokszyckiego Sądu Rejonowego pokrzywdzona przedstawiła świadectwo urodzenia siostry w którym narodowość matki i ojca ukazano jako polską. Podczas posiedzenia zasłuchano zeznania dwóch świadków którzy potwierdzili że rodzice pokrzywdzonej byli Polakami.

Sąd postanowił uznać skargę kobiety wobec dokszyckiego oddziału rejestracji aktów cywilnych za zasadną. Według decyzji Sądu Rejonu Dokszyckiego, dokszycki oddział rejestracji aktów stanu cywilnego przy rejonowym komitecie wykonawczym jest zobowiązany do wniesienia poprawki w akcie urodzenia, czyli wskazania narodowości matki pokrzywdzonej jako polskiej.

Wysyłam
Ocena czytelników
0 (0 głosów)