Grodzieńskie “ZOMO” ma nowego kierownika, jest objęty sankcjami.

Nowym kierownikiem grodzieńskiego OMON został Jurii Nasenia. Wcześniej był zastępcą kierownika OMON Wiktora Krawcewicza, który został kierownikiem antyterrorystycznej jednostki MSW Białorusi “Ałmaz”.

Jurii Nasenia urodził się w obwodzie brzeskim. Pracę w białoruskim MSW rozpoczął w 1998 roku, jako milicjant w OMON przy Departamencie Spraw Wewnętrznych Komitetu Wykonawczego obwodu grodzieńskiego. Od 2005 do 2018 roku zajmował różne stanowiska kierownicze. W 2018 roku został zastępcą kierownika grodzieńskiego OMON.

Jak informuje kanał w komunikatorze telegram “Mają prawo”. Litwa, Łotwa i Estonia nałożyły sankcje na Juria Nasenię, trafił na listę osób którym zakazano wjazdu na ich teren. Również dane Naseni zostały opublikowane w kanałach w Telegramie zajmujących się publikacją danych funkcjonariuszy uczestniczących w represjach.

 

 

Wysyłam
Ocena czytelników
0 (0 głosów)