Represje wobec Białorusinów za ich aktywną postawę obywatelską, protesty antywojenne i sprzeciw wobec agresywnych działań reżimu wciąż trwają: obywatele są zatrzymywani, przeszukiwani, są stosowane inne formy nacisku na Białorusinów – donosi Centrum Praw Człowieka “Wiasna”.

W niedzielę białoruskie MSW poinformowało, że 800 osób zostało zatrzymanych za hasła antywojenne. Do zatrzymań doszło m.in. w Mińsku, Baranowiczach, Lidzie, Dokszycach, Grodnie, Połocku, Nowopołocku, Żodino, Witebsku, Swietłogorsku, Homlu, Zasławiu, Mohylewie, Bobrujsku, Słucku, Pińsku, Kopiszczach, Smorgoniach, Żłobinie, Brześciu, Mozyrzu, Dzierżyńsku.

Mimo ostrych represji wobec narodu białoruskiego, w poniedziałek obywatele ponownie wyszli, aby zaprotestować przeciwko inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Na liście centrum praw człowieka “Wiasna” – 61 zatrzymanych, w tym są osoby nieletnie.

Według obrońców praw człowieka sędziowie rozpatrzyli już co najmniej 100 spraw administracyjnych. W tej chwili ponad 91 Białorusinów zostało aresztowanych.

Wysyłam
Ocena czytelników
0 (0 głosów)