Województwo podlaskie nie będzie już współpracować z obwodem grodzieńskim. Stosowną uchwałę przyjęli w poniedziałek radni sejmiku województwa podlaskiego. Polskie władze lokalne tłumaczą, że jest to odpowiedź na działania reżimu Łukaszenki, a nie krok wymierzony przeciwko narodowi białoruskiemu.

Województwo podlaskie podjęło decyzję o rozwiązaniu umów z obwodami grodzieńskim i brzeskim. Radni byli zgodni, że porozumienia powinny być zerwane – niezależnie od formy ujęcia w uchwale. W długiej dyskusji radni podkreślili także, iż nie chodzi o działanie wobec zwykłych mieszkańców Białorusi, ale przeciwko reżimowi białoruskiemu.

Ta uchwała nie jest przeciwko zwykłym mieszkańcom Białorusi. To jest nic innego jak sytuacja związana z tym, że nie popieramy tego reżimu, z którym tam mamy do czynienia, który zaangażował się w wojnę. Chodzi o tę władzę, tylko i wyłącznie o tę władzę – mówił marszałek Kosicki.

Podlaski sejmik powołał także doraźną komisję ds. pomocy Ukraińcom, która zajmie się kwestiami pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy.

Wysyłam
Ocena czytelników
0 (0 głosów)