30 organizacji skupiających Białorusinów z Polski, podpisało się pod wspólnym oświadczeniem, w którym wyrazili zdecydowany protest przeciwko atakowi reżimów Putina i Łukaszenki na wolne państwo ukraińskie.

Publikujemy treść oświadczenia za portalem kresy24.pl:

My, Białorusini Polski, jesteśmy przeciwni agresji reżimu Putina i reżimu Łukaszenki na wolne państwo ukraińskie.
Niezależnie od tego, czy nasi przodkowie od stuleci żyli na Podlasiu i naszą ojczyzną jest Polska, czy też niedawno znaleźliśmy tu swój drugi dom, a często schronienie – dziś czujemy się jednym narodem i razem mówimy NIE WOJNIE!

Agresja na Ukrainę jest niedopuszczalną zbrodnią. Zagraża też bezpieczeństwu w Europie i na świecie. Jest to pogwałcenie wszelkich demokratycznych praw i zasad.

Stanowczo też przeciwstawiamy się określaniu działań samozwańczego reżimu Łukaszenki jako działań „białoruskich”. My, obywatele Republiki Białoruś, różnych narodowości, dokonaliśmy wyboru w 2020 roku, a Łukaszenka stracił prawo reprezentowania swojego państwa.

Również my, Białorusini – polscy obywatele, nie zgadzamy się z takim obrazem naszego narodu! Nazywajmy rzeczy po imieniu – to nie Białorusini uczestniczą w agresji na Ukrainę, ale dyktator i jego poplecznicy nielegalnie reprezentują terytorium Białorusi, wykorzystywane przez rosyjskich okupantów przeciwko pokojowej i demokratycznej Ukrainie i narodowi ukraińskiemu. To nie Rosjanie są agresorem, ale służby Putina, to nie Czeczeni walczą z Ukraińcami a kadyrowcy.

Wzywamy wszystkie międzynarodowe organizacje, wszystkie państwa, aby realnie zrobiły wszystko w swojej mocy aby powstrzymać zbrodniarzy.
Zwracamy się również do mediów, aby tłumaczyły sytuację Białorusi w tym konflikcie. Setki tysięcy Białorusinów na całym świecie codziennie wychodzi na ulice, protestując przeciwko tej wojnie, tak jak wcześniej protestowali przeciw dyktaturze w Białorusi. Tysiące z nich obecnie czynnie angażuje się w pomoc Ukrainie i zasila grupy wolontariuszy, organizująс pomoc oraz wpłacająс pieniądze na rzecz Ukrainy. Pokazujmy prawdziwy obraz Białorusinów!
Bracia Ukraińcy! Zawsze wspieraliśmy Wasze dążenia do życia w demokracji i pokoju we własnym kraju. I nigdy nie przestaniemy tego robić! Byliśmy, jesteśmy i będziemy Was wspierać i walczyć z Wami o silną i demokratyczną Ukrainę! Przecież zjednoczona Ukraina
to także niepodległa Białoruś i bezpieczny świat!
Slava Ukrayini!
Žyvie Biełaruś!

Białoruskie organizacje w Polsce / Беларускія арганізацыі Польшчы:

1. Fundacja TUTAKA (Białystok) / Фонд TUTAKA (Беласток)
2. Rada Programowa Tygodnika Białorusinów w Polsce “Niwa” / Праграмная рада тыднёвіка беларусаў у Польшчы “Ніва”
3. Związek Białoruski w RP / Беларускі Саюз у РП
4. Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Uczących się Języka Białoruskiego „AB-BA” / Аб’яднанне Ў Карысць Дзяцей І Моладзі Якія Вывучаюць Беларускую Мову „АБ-БА”
5. Białoruskie Towarzystwo Historyczne / Беларускае Гістарычнае Таварыства
6. Fundacja Kamunikat.org / Фонд Kamunikat.org
7. Fundacja Białoruś 2020 (Białystok) / Фонд Беларусь 2020 (Беласток)
8. Centrum Edukacji i Promocji Kultury Białoruskiej w Szczytach / Цэнтр Адукацыі і Прамоцыі Беларускай Культуры ў Шчытах
9. Białoruskie Zrzeszenie Studentów / Беларускае Аб’яднанне Студэнтаў
10. Fundacja Villa Sokrates (Krynki) / Фонд Villa Sokrates (Крынкі)
11. Fundacja „Białorusini w Łodzi” / Фонд “Беларусы ў Лодзі”
12. Sustainable Strategies Network
13. Białoruska Diaspora Białegostoku / Беларуская Дыяспара Беластока
14. Fundacja “Za Wolność Waszą i Naszą” (Wrocław, Polska) / Фонд “За Вольнасць Вашую і Нашую” (Уроцлаў, Польшча)
15. Fundacja ONI – TO MY/ Фонд ЯНЫ – ГЭТА МЫ
16. Stowarzyszenie Dziennikarzy Białoruskich w Polsce / Асацыяцыя беларускіх журналістаў у Польшчы
17. Centrum Kultury Białoruskiej w Białymstoku / Цэнтр беларускай культуры ў Беластоку
18. Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach / Асацыяцыя „Музей Малой Бацькаўшчыны ў Студзіводах”
19. Fundacja Żywy (Warszawa) / Фонд “Żyvi” (Варшава)
20. Inicjatywa FreeShop Partyzantka (Warszawa) / Iнiцыятыва “FreeShop Partyzanka” (Варшава)
21. Stowarzyszenie Białoruski Związek Solidarności (Wrocław) / Cуполка беларусаў Ўроцлава (Уроцлаў)
22. Inicjatywa Partyzanka / Инициатива Партизанка
23. Stowarzyszenie Białorusinów Poznania/ Товарищество белорусов в Познани
24. Białoruskie Towarzystwo Kulturalne „Chatka” / Беларускае культурнае таварыства “Хатка”
25. Białorusini Kujawsko-Pomorskie / Беларусы Куяўска-Паморскага ваяводства
26. Inicjatywa Obywatelska Szczecin 646 / Грамадская ініцыятыва Шчэцін 646
27. Centrum Białoruskiej Solidarności / Цэнтр Беларускай Салідарнасці
28. Białoruski Dom w Warszawie / Беларускі Дом у Варшаве
29. Fundacja “Strana dlia Zyzhni” / Фонд “Краіна для жыцця”
30. Białoruskie Towarzystwo Społeczno – Kulturalne / Беларускае грамадска – культурнае таварыства

Źródło: kresy24.pl

Fot.: Daniel Szura

Wysyłam
Ocena czytelników
0 (0 głosów)