Konferencja Biskupów Katolickich na Białorusi wystosowała apel potępiający wojnę na Ukrainie jako zbrodnię przeciwko Bogu i człowiekowi. Księża biskupi poprosili wiernych o gorliwą modlitwę w intencji pokoju oraz o udzielanie pomocy potrzebującym.

Poniżej publikujemy treść apelu Konferencji Biskupów Katolickich na Białorusi.

My, katoliccy biskupi Białorusi, wraz z naszymi wiernymi, jesteśmy głęboko zaniepokojeni tym, że długotrwały konflikt polityczny między Rosją a Ukrainą wszedł w etap wojny. W wyniku tego giną ludzie, niszczone są miasta, osiedla i infrastruktura, setki tysięcy uchodźców muszą szukać schronienia w obcym kraju.

Wojna jest zbrodnią przeciwko Bogu i człowiekowi, którą należy stanowczo i bez wahania potępić. (por. Sobór Watykański II, Konstytucja Gaudium et spes, 80).

Wyrażamy solidarność z naszym południowym sąsiadem, z Ukrainą, która przeżywa tragedię. Popieramy apele Ojca Świętego Papieża Franciszka i Stolicy Apostolskiej, kroki dyplomatyczne i negocjacje między Rosją a Ukrainą, jakie trwają na białoruskiej ziemi, zmierzające do natychmiastowego zaprzestania działań wojennych i do poszukiwania dróg pojednania. Jednak aby strony mogły się wzajemnie usłyszeć, niezbędne jest aby zamilkła broń.

Niepokoi nas również wojna informacyjna, która czyni niemniejsze szkody i wywołuje nienawiść między ludźmi i narodami.

Dziś, kiedy rozstrzyga się przyszłość nie tylko Ukrainy, ale innych państw, należy zrobić wszystko, co możliwe, aby znaleźć pokojowe rozwiązanie konfliktu.

Wzywamy wierzących i wszystkich ludzi dobrej woli do postu i solidarnej modlitwy w kościołach naszego kraju w intencji pokoju na Ukrainie, łącząc ją w miarę możliwości z adoracją Najświętszego Sakramentu, ze śpiewem modlitwy „Święty Boże”, z odmawianiem Różańca, Drogi Krzyżowej i innych nabożeństw oraz do okazywania z braterską miłością i solidarnością wszelkiej możliwej pomocy udzielanej ofiarom.

Módlmy się, aby ci, od których to zależy, nie dopuścili, aby nasz kraj brał udział w tej wojnie.

Zjednoczeni w poście i modlitwie,

Biskupi Kościoła Katolickiego na Białorusi

Mińsk, 3 marca 2022

 

Tłum. o. Witold Hetnar CSsR

Radio Maryja

Wysyłam
Ocena czytelników
0 (0 głosów)