74 lata temu – 15 marca 1948 r. – Rejonowy Sąd Wojskowy w Warszawie skazał na karę śmierci rotmistrza Witolda Pileckiego, bohatera II wojny światowej. Wyrok został wykonany 25 maja 1948 r. w więzieniu mokotowskim. Pilecki jest uznawany za jednego z najodważniejszych i najwierniejszych żołnierzy Rzeczpospolitej.

Witold Pilecki pochodził z kresowej rodziny o głęboko zakorzenionych tradycjach patriotycznych: dziad Józef Pilecki został zesłany na Syberię za udział w Powstaniu Styczniowym, natomiast majątek rodzinny na Nowogródczyźnie uległ częściowej konfiskacie. Od dzieciństwa działał w polskich harcerstwie oraz w Polskiej Organizacji Wojskowej. W 1918 r. wstąpił do odrodzonego Wojska Polskiego i walczył w wojnie polsko-bolszewickiej.

W czasie II wojny światowej był dowódcą plutonu w szwadronie kawalerii dywizyjnej 19. Dywizjonu Piechoty Armii „Prusy”, potem zaś w 41. Dywizji Piechoty na przedmieściu rumuńskim. Pilecki działał od 1939 r. w konspiracji. Współzałożył Tajną Armię Polską. Pilecki chciał zorganizować ruch oporu w obozach koncentracyjnych, w związku z czym zbierał materiały i informacje dotyczące tych miejsc. W tym celu dostał się do obozu w Oświęcimiu. Pomagał w ucieczkach współwięźniów, pisał raporty. W Auschwitz założył Związek Organizacji Wojskowej, którego członkowie zdobywali żywność, ubranie, pomagali w przekazywaniu wiadomości rodzinom więźniów. Witold Pilecki uciekł z obozu w 1943 r. Brał udział w powstaniu warszawskim. Mianowano go na rotmistrza. Prowadził działalność wywiadowczą na rzecz 2. Korpusu Polskiego we Włoszech. Pilecki zbierał też informacje o żołnierzach więzionych w obozach NKWD. Oskarżono go o działalność wywiadowczą na rzecz rządu polskiego na emigracji.

Witold Pilecki został zatrzymany 8 maja 1947 roku. W czasie śledztwa był poddawany brutalnym torturom. Pokazowy proces trwał od 3 do 15 marca 1948 roku. Wyrok śmierci wykonano strzałem w tył głowy 25 maja tego samego roku.

Na podst. biografia24.pl, dzieje.pl, ipn.gov.pl

Wysyłam
Ocena czytelników
0 (0 głosów)