Zjednoczenie Społeczne „Polska Macierz Szkolna” zaprasza młodych Polaków do udziału w VII Konkursie Recytatorskim Polskiej Poezji Religijnej. W ten sposób organizatorzy chcą uczcić pamięć św. Jana Pawła II oraz przybliżyć poetycką spuściznę Papieża-Polaka.

Cele Konkursu:

zgłębienie poczucia tożsamości religijnej

rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie

inspirowanie dzieci i młodzieży do aktywnego uczestnictwa w kulturze

promowanie talentu dzieci i młodzieży

pobudzanie aktywności twórczej

Regulamin Konkursu:

1.Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży w wieku 5-18 lat, uczących się języka polskiego w szkołach oraz innych ośrodkach nauczania języka polskiego na Białorusi.

2.Konkurs odbędzie się w trzech kategoriach wiekowych:

I kategoria – dzieci w wieku 5 – 10 lat

II kategoria – dzieci w wieku 11-14 lat

III kategoria – młodzież w wieku 15-18 lat

Uczestnicy konkursu prezentują w języku polskim utwory, pisane wierszem lub prozą, które można zaliczyć do liryki religijnej, poszukującej sensu istnienia oraz odpowiedzi na najbardziej istotne pytania życia religijnego. Mile widziane utwory poetyckie autorstwa Karola Wojtyły.
4.Każdy uczestnik Konkursu przygotowuje do recytacji jeden utwór.

Ogólny czas recytacji nie powinien przekraczać 3 min.
Uczestników oceniać będzie Jury, powołane przez organizatora konkursu.
Jury będzie oceniać:
-dobór i rozumienie tekstu

– kulturę słowa,

– umiejętność prezentacji

– poprawność wymowy

– ogólny wyraz artystyczny.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie i przesłanie na adres organizatora – 230025, Grodno, ul. Horodniczanska 40, „Polska Macierz Szkolna” z dopiskiem „Konkurs recytatorski” lub na adres: teresa.pms@interia.pl – karty zgłoszenia do 15 kwietnia 2022 roku.
Dla zwycięzców i uczestników Konkursu przewidziane są dyplomy i nagrody rzeczowe.
Termin i miejsce Konkursu:

Konkurs odbędzie się 24 kwietnia 2022 roku w Centrum Edukacyjnym Polskiej Macierzy Szkolnej w Grodnie, ul. Horodniczańska, 40.

Początek Konkursu o godz. 11.00.

Uczestnicy spoza Grodna mogą wziąć udział w konkursie online w tym samym dniu.

Źródło: pmsgrodno.org

Wysyłam
Ocena czytelników
0 (0 głosów)