23 kwietnia mija rok od aresztowania przez białoruskie służby prezes Związku Polaków na Białorusi Andżeliki Borys. Dwa dni później zatrzymano działacza ZPB i polskiego dziennikarza Andrzeja Poczobuta, który również do tej pory przebywa w areszcie.

W rocznicę zatrzymania przez służby białoruskie działaczy mniejszości polskiej  MSZ wydało specjalne oświadczenie. Zamieszczamy jego treść.

Podejmowane przez Polskę wytężone wysiłki na rzecz uwolnienia zatrzymanych są konsekwentnie ignorowane przez stronę białoruską, mimo zapewnień o otwartości na dialog i współpracę. Świadczy to cynicznym traktowaniu uwięzionych Polaków jako karty przetargowej w kontaktach z Polską i szeroko rozumianym Zachodem.

Aresztowanie Andżeliki Borys i Andrzeja Poczobuta okazało się zapowiedzią dalszych represji wymierzonych w Polaków w Białorusi, mających na celu pełne podporządkowanie organizacji polonijnych władzom w Mińsku i pozbawienie możliwości swobodnego pielęgnowania własnej kultury, tradycji i związków z krajem przodków. Zdecydowanie sprzeciwiamy się takiemu podejściu oraz wszelkim szykanom wobec Polaków mieszkających w Białorusi.

Andżelika Borys i Andrzej Poczobut, jak również ponad tysiąc pozostałych więźniów politycznych, symbolizują brak poszanowania przez Białoruś jej zobowiązań międzynarodowych w zakresie przestrzegania praw człowieka. Dyskryminowanie mniejszości narodowych przez władze w Mińsku stanowi zaprzeczenie idei tradycyjnej białoruskiej wielokulturowości.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych niezmienne apeluje do władz Białorusi o bezwarunkowe uwolnienie przetrzymywanych w areszcie Andżeliki Borys i Andrzeja Poczobuta, jak również wszystkich białoruskich więźniów politycznych.

Źródło: gov.pl

Fot. Sopot.pl/materiały prasowe

Wysyłam
Ocena czytelników
0 (0 głosów)