W rocznicę aresztowania Andżeliki Borys, prezes Związku Polaków na Białorusi, oraz Andrzeja Poczobuta, przewodniczącego Rady Naczelnej Związku Polaków na Białorusi, we środę, 23 marca, w Sejmie została otwarta specjalna wystawa „Uwięzieni za Polskość”. Inauguracji dokonali wicemarszałkowie Sejmu Małgorzata Gosiewska i Małgorzata Kidawa-Błońska. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęła marszałek Sejmu Elżbieta Witek, a inicjatorem przedsięwzięcia był pos. Robert Tyszkiewicz, przewodniczący Komisji Łączności z Polakami za Granicą.

Wicemarszałek Gosiewska otwierając wystawę przypomniała, że Andżelika Borys i Andrzej Poczobut zostali uwięzieni przez reżim białoruski, za to, że “głosili Polskość, że walczyli o polskie szkoły, o możliwość nauczania języka polskiego, a także o upamiętnienie historycznych miejsc”.  Wskazała również, że wystawa w Sejmie tak naprawdę jest poświęcona wszystkim osobom, którzy walczą tam nie tylko o język polski, ale również o demokracje. – Mam nadzieję, że ten przekaz pójdzie dalej, że jest to oznaka naszej solidarności z nimi, ze wszystkimi walczącymi o demokrację na Białorusi. Że ten przekaz i nasza solidarność złamie ten reżim i wszyscy razem będziemy się mogli cieszyć wolnością i demokracją – mówiła Małgorzata Gosiewska.

Z kolei Małgorzata Kidawa-Błońska podkreśliła, że bohaterowie wystawy są symbolem wydarzeń na Białorusi, tego, że wolność i prawa człowieka, godność, upominanie się o język i własne prawa są dla tamtej władzy niebezpieczne. Wicemarszałek Sejmu mówiąc o wystawie wskazała, że ekspozycja powinna być przypomnieniem, aby każdego dnia pamiętać o Andżelice Borys i o Andrzeju Poczobucie. – Oni muszą czuć, że nie są sami, a ich pobyt w więzieniu powinien być mobilizacją dla wszystkich, aby upominać się  o nich i ich prawa – podkreśliła.

Wystawa poświęcona Andżelice Borys i Andrzejowi Poczobutowi przedstawia codzienną działalność Polaków mieszkających na Białorusi, którzy pomimo represji władz białoruskich działają na rzecz polskiego szkolnictwa, kultury i tradycji.

Andżelika Borys została zatrzymana w Grodnie 23 marca 2021 r. Została skazana na 15 dni aresztu, jednak na wolność już nie wyszła. Zarzucono jej działania mające na celu podżeganie do nienawiści narodowej i religijnej oraz siania niezgody na gruncie przynależności narodowej, religijnej, językowej. Podobny los spotkał dziennikarza Andrzeja Poczobuta, który został aresztowany dwa dni później. Dotychczas wezwania do uwolnienia przedstawicieli polskiej mniejszości i starania polskich władz i służb dyplomatycznych pozostają bez reakcji władz w Mińsku.

fot. Rafał Zambrzycki/Kancelaria Sejmu

fot. Rafał Zambrzycki/Kancelaria Sejmu

fot. Rafał Zambrzycki/Kancelaria Sejmu

Źródło: sejm.gov.pl

fot. Rafał Zambrzycki/Kancelaria Sejmu

Wysyłam
Ocena czytelników
0 (0 głosów)