82 lata temu NKWD przeprowadziło drugą masową deportację Polaków z Kresów Wschodnich.

W nocy z 12 na 13 kwietnia 1940 r. rozpoczęła się druga deportacja mieszkańców ziem wschodnich II Rczeczypospolitej, zorganizowana przez NKWD, w głąb Związku Radzieckiego. Wywieziono łącznie około 61 tys. osób. Wśród deportowanych obywateli przedwojennej Polski najliczniejszą grupę stanowili Polacy.

W okresie 1940-1941 władze sowieckie przeprowadziły cztery duże deportacje z ziem wschodnich Polski. Według sowieckich dokumentów liczba osób deportowanych w głąb ZSRR wynosi 320 000, natomiast historycy IPN szacują tę liczbę na 800 tys.

Wysiedlenie kresowej ludności władze sowieckie uznały za „zadanie o dużej wadze państwowej”, dlatego plan ten został skrupulatnie przygotowany przez najwyższe kręgi decyzyjne.

Wysyłam
Ocena czytelników
5 (1 vote)