Polacy na Wileńszczyźnie od trzech tygodni walczą o przetrwanie dwóch polskich szkół w rejonie trockim. Polska społeczność na Litwie domaga się przywrócenia dotychczasowego statusu Gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu i Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Stelmachowskiego w Starych Trokach. 

Kolejna manifestacja odbyła się przed budynkiem litewskiego MSZ. Przedstawiciele komitetów rodzicielskich polskich szkół doręczyli litewskiemu MSZ rezolucję z żądaniami społeczności szkolnych, w której zapisano: „Państwo litewskie nie przestrzega art. 14 ust. 2 Konwencji ramowej o ochronie mniejszości narodowych, który stanowi: „W rejonach zamieszkałych tradycyjnie lub przez znaczącą liczbę osób należących do mniejszości narodowych, o ile jest na to wystarczające zapotrzebowanie, Strony będą starać się zapewnić, na tyle, na ile to możliwe, w ramach swoich systemów oświatowych, osobom należącym do tych mniejszości odpowiednie możliwości uczenia się języka mniejszości lub nauki w tym języku”.

Społeczności szkolne i polskie organizacje na Litwie oczekują, że władze Polski powstrzymają litewskich urzędników przed podjęciem ostatecznej decyzji w sprawie reorganizacji dwóch polskich szkół.

Kolejna akcja protestacyjna w obronie polskich szkół w rejonie trockim odbędzie się 23 kwietnia pod litewską ambasadą w Warszawie.

Fot. wilno.tvp.pl

Wysyłam
Ocena czytelników
0 (0 głosów)