Sąd w Grodnie chce zlikwidować miejscowe towarzystwo krajoznawcze „Komatowo”. Organizacja zrzesza 14 osób.

Rozprawa odbędzie się 22 kwietnia w Grodzieńskim Sądzie Obwodowym. Pozew złożył Główny Wydział Sprawiedliwości Grodzieńskiego Obwodowego Komitetu Wykonawczego.

Głównym polem działań organizacji jest Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego. Działacze towarzystwa dużo czasu poświęcali na projektowanie wykonanie tablic pamiątkowych. Na czele organizacji stoi Wasilij Siemko, pochodzący ze wsi Komatowo.

Wysyłam
Ocena czytelników
0 (0 głosów)