21-24 kwietnia w ramach Międzynarodowego Domu Spotkań zorganizowanego przez Fundację Instytut Suwerennej doszło do spotkania młodych Polaków z Białorusi, Litwy i Polski. Polską młodzież z Białorusi reprezentowała 7-osobowa grupa działaczy Fundacji Młode Kresy. Celem zjazdu było przybliżenie młodzieży wartości dziedzictwa dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Konferencja odbyła się w malowniczym Tykocinie.

Instytut Suwerennej od lat działa na rzecz pielęgnowania polskości, podtrzymywania tradycji oraz rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej. Fundacja prowadzi m.in. szeroko rozumianą działalność społeczno-edukacyjną na rzecz kształtowania postaw patriotycznych wśród młodych Polaków.

Zjazd był unikalną okazją do pogłębienia wiedzy oraz integracji, co pozwoli środowiskom patriotycznym zwiększyć efektywność działania.

Może być zdjęciem przedstawiającym 11 osób, ludzie stoją i w budynku

Może być zdjęciem przedstawiającym 4 osoby, ludzie stoją i na świeżym powietrzu

Wysyłam
Ocena czytelników
0 (0 głosów)