W sobotę 23 kwietnia w Szkole Średniej nr 36 w Grodnie z polskim językiem nauczania odbyła się godzina ekologii pod nazwą  “Chrońmy piękno przyrody!”

Na zajęciu dzieci z klasy 2 b zapoznały się z pojęciem “ekologii” poprzez zadania, wiersze, pokaz filmów edukacyjnych powtórzyły zasady właściwego zachowania się w stosunku do roślin, zwierząt oraz przyrody nieożywionej (wody, powietrza i gleby). Na zakończenie zajęcia uczniowie wykonali znaki “ekologiczne” przedstawiające omówione zasady zachowania.

Przypomnijmy, że od przyszłego roku szkolnego polskie dzieci ze Szkoły Średniej nr 36 w Grodnie nie będą mogły już uczyć się w swoim języku ojczystym. Władze powołują się na znowelizowaną ustawę o edukacji, która odbiera obywatelom Białorusi prawo do nauki w języku mniejszości.

Zdjęcia i informacje z sieci społecznościowych

Wysyłam
Ocena czytelników
0 (0 głosów)