W dniu 24 kwietnia w siedzibie Polskiej Macierzy Szkolnej w Grodnie odbył się VIII Konkurs Recytatorski Polskiej Poezji Religijnej. W ten sposób organizatorzy uczcili pamięć św. Jana Pawła II oraz przybliżyli młodym Polakom poetycką spuściznę wielkiego papieża i wielkiego Polaka.

“Bardzo cieszymy się, że dzieci i młodzież interesują się poezją religijną i lubią wiersze. Poezja jest przecież dla nas, dla ludzi, aby towarzyszyła nam w życiu na co dzień, na dzień dobry i zły, szczęśliwy i smutny” – piszą organizatorzy konkursu.

Swoje zdolności aktorskie na żywo zaprezentowali uczniowie z Grodna i okolic, natomiast uczestnicy z innych miast – Mińska, Lidy, Brześcia, Wilejki i innych – przysłali nagrania wideo swoich występów, które również zostały odtworzone i ocenione przez jurorów.

W konkursie uczestniczyli dzieci i młodzież w trzech kategoriach wiekowych:

I kategoria – dzieci w wieku 5 – 10 lat, 27 osób

II kategoria – dzieci w wieku 11-14 lat, 20 osób

III kategoria – młodzież w wieku 15-18 lat, 18 osób.

Podczas konkursu wybrzmiały wiersze wielkich polskich poetów: Marii Konopnickiej, Ks.Jana Twardowskiego, Leopolda Staffa, Franciszka Karpińskiego, Władysława Bełzy, Władysława Syrokomli oraz wiersze Karola Wojtyły, Poety – Papieża.

Jurorzy i widzowie byli pod wrażeniem wysokiego poziomu wykonawczego polskich dzieci i młodzieży, o czym świadczy duża ilość laureatów konkursu.

Obecna na konkursie przedstawicielka Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Grodnie Pani Anna Alaba wręczyła uczestnikom konkursu dyplomy i nagrody. Osobom spoza Grodna nagrody zostaną wysłane pocztą.

Na podst. pmsgrodno.org, fot. PMS

Wysyłam
Ocena czytelników
5 (2 głosów)