Rada Miejska miasta Mukaczewo na Ukrainie zakończyła proces derusyfikacji, który rozpoczął się po rosyjskiej agresji na Ukrainę. Od tej pory w drugim co do wielkości mieście Ukrainy Zakarpackiej pojawiła się ulica Konstantego Kalinowskiego.

Zmianie uległy również nazwy dwóch ulic – Mińskiej i Białoruskiej, które obecnie noszą nazwę Bohaterów Irpienia i Konstantego Kalinowskiego. 

W decyzji uzasadniającej zmianę nazwy ulicy Białoruskiej stwierdza się, że Kastuś Kalinowski jest „białoruskim publicystą, prawnikiem i rewolucyjnym demokratą”.

Konstanty Kalinowski był jednym z przywódców powstania na Białorusi i Litwie. Jest uważany za bohatera narodowego Białorusi, Polski i Litwy. Po nieudanym powstaniu, w styczniu 1864 r. został aresztowany przez władze carskie, a 22 marca publicznie powieszony w Wilnie.

Wysyłam
Ocena czytelników
0 (0 głosów)