Jak poinformowała żona Andrzeja Poczobuta, został on przeniesiony z aresztu śledczego nr 8 w Żodzinie do aresztu śledczego nr 1 przy ul. Wołodarskiego w Mińsku.

Przypomnijmy, że Andrzej ma status podejrzanego w sprawie karnej na podstawie części 3 art. 130 kodeksu karnego („Podżeganie do nienawiści”).

Andrzej Poczobut jest wieloletnim dziennikarzem i publicystą “Gazety Wyborczej”, “Głosu znad Niemna” oraz “Magazynu Polskiego”. Aktywnie działał na rzecz ochrony praw mniejszości polskiej na Białorusi. Jest autorem książki „System Białoruś”, w której opisana została geneza oraz funkcjonowanie autorytarnych rządów na Białorusi.

Wysyłam
Ocena czytelników
0 (0 głosów)