Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne w Polsce podjęło decyzję o wstrzymaniu kontaktów z białoruskimi władzami. O tym poinformował tygodnik białoruskiej mniejszości narodowej na Podlasiu „Niwa”.

Jest to największa organizacja białoruskiej mniejszości narodowej w Polsce. Towarzystwo powstało w 1956 r. w Białymstoku. Głównym celem jej działalności jest krzewienie kultury, tradycji i historii białoruskiej na terenie Polski.

Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne co roku organizuje wiele różnych imprez kulturalnych w Białymstoku, najstarszym jest ogólnopolski festiwal „Pieśń Białoruska”.

Wysyłam
Ocena czytelników
0 (0 głosów)