Krajoznawcy i mieszkańcy ziemi dziatłowskiej zorganizowali akcję „Zasadź dąb Domeyki”. Akcja została poświęcona 220. rocznicy urodzin wybitnego polskiego geologa, powstańca listopadowego Ignacego Domeyki (1802-1889). Ród Domeyków posiadał majątek we wsi Żybartowszczyzna w okolicach Dziatłowa.

Ignaсy Domeyko urodził się w 1802 r. w majątku Niedźwiadka Wielka na Nowogródczyźnie. Ukończył kolegium w Szczuczynie. Podczas studiów w Wilnie poznał m.in. Adama Mickiewicza, Jana Czeczota i Tomasza Zana. Pod ich wpływem wstąpił do tajnego studenckiego stowarzyszenia Filomatów, za które w 1823 został uwięziony wraz z Adamem Mickiewiczem. Po przegranym powstaniu 1830 r., w którym również brał udział, musiał uciekać za granicę.

Przebywając na obczyźnie prowadził działalność naukową, zajmował się poszukiwaniem i badaniem minerałów. W czasie ekspedycji naukowej w Chile odkrył złoża srebra, węgla kamiennego i saletry.

Ignacy Domeyko jest powszechnie uznawany za jednego z najwybitniejszych geologów na świecie. Na jego cześć nazwano minerał, dinozaura, planetoidę i 140 punktów geograficznych na mapie Chile. Mottem życiowym Domeyki było hasło: „Żyjąc, być użytecznym dla innych, inaczej bowiem nie żyć”.

Акцыя, прысвечаная Ігнату Дамейку

Wysyłam
Ocena czytelników
5 (1 vote)