Białoruskie Ministerstwo Oświaty podjęło decyzję o likwidacji ostatnich w kraju klas z nauczaniem języka polskiego w państwowym systemie edukacji. Według informacji, przekazanych przez rodziców portalowi Związku Polaków na Białorusi, od roku szkolnego 2022/2023 dzieci już nie będą mogły pobierać nauki języka polskiego i literatury w swoich szkołach.

O likwidacji klas z nauczaniem języka polskiego w Szkole Średniej nr 2 w Mohylewie powiadomiła rodziców uczniów dyrekcja tej placówki edukacyjnej. Przez ponad dwadzieścia lat była to jedyna państwowa placówka oświatowa w mieście, w której uczono języka polskiego. Rodzice są rozczarowani  tym, że podjęto tak niesprawiedliwą i krzywdzącą decyzję.

W Brześciu również od nowego roku szkolnego ma dojść do likwidacji nauczania języka polskiego w Szkole Średniej nr 9.

Szkoła Średnia nr 9 w Brześciu od ponad dwudziestu lat uczy dzieci języka polskiego. Szkoła otrzymywała regularne wsparcie z Polski na wyposażenie klas, w których odbywały się lekcje z polskiego. W każdym roczniku szkolnym, poczynając od klasy I do klasy IV, jedna z pięciu równoległych klas w szkole była klasą, w której nauczanie odbywało się w języku polskim.

Przypomnijmy, że likwidacja polskiego szkolnictwa na Białorusi przybrało formę totalną po tym, kiedy reżim białoruskiego dyktatora Aleksandra Łukaszenki, inspirowany przez ideologów imperialnej Rosji ludobójcy Putina uznał, że Polska i Polacy są wrogami Białorusi i Białorusinów. Skutkiem takiego postrzegania sąsiedniego narodu i państwa stały się brutalne represje wobec polskiej mniejszości narodowej na Białorusi i likwidacja najpierw społecznego nauczania języka polskiego w tym kraju, a teraz także eliminowanie nauczania języka drugiej co do wielkości na Białorusi mniejszości narodowej z systemie edukacji państwowej – pisze portal Związku Polaków na Białorusi

Źródło: nadniemnemgrodno.pl

Wysyłam
Ocena czytelników
0 (0 głosów)