530 lat temu, 7 czerwca 1492 r., w Grodnie zmarł król Polski oraz wielki książe litewski Kazimierz IV Jagiellończyk. Król został pochowany na Wawelu w Krakowie. Jest uznawany przez historyków za jednego z najwybitniejszych władców polskich.

Kazimierz Jagiellończyk był synem Władysława Jagiełły i Zofii Holszańskiej. W 1440 r. otrzymał tytuł wielkiego księcia litewskiego, a w 1447 r. został obwołany królem Polski.

Jego największą zasługą było pokonanie Krzyżaków w “wojnie trzynastoletniej” oraz przyłączenie do Rzeczpospolitej Obojga Narodów Pomorza Gdańskiego, Warmii i Mazowsza. Na mocy zawartego pokoju w Toruniu wielki mistrz zakonu krzyżackiego uznał króla Polski za swojego zwierzchnika.

Kazimierz Jagiellończyk stworzył imperium dynastyczne, obejmujące wówczas obszar Polski, Litwy, Czech i Węgier. W 1440 r. szlachta węgierska nawet ogłosiła swoim monarchą syna Kazimierza IV – Władysława III Warneńczyka. Młody król zginął w 1444 roku w bitwie z Turkami pod Warną.

Wysyłam
Ocena czytelników
0 (0 głosów)