Stowarzyszenie Więźniów Byłych Dzieci Hitlerowskich Obozów Koncentracyjnych zostanie zlikwidowane. Taką decyzję wydał Sąd Obwodowy w Grodnie 17 maja 2022 r.

Pierwsza rozprawa w tej sprawie odbyła się 17 maja. Proces likwidacji został wszczęty na wniosek Departamentu Sprawiedliwości Grodzieńskiego Obwodowego Komitetu Wykonawczego.

Grodzieńskie Stowarzyszenie Więźniów Byłych Dzieci Hitlerowskich Obozów Koncentracyjnych zostało założone w 1995 roku. Głównym celem działalności stowarzyszenia jest zwrócenie uwagi opinii publicznej na byłych więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych. Na czele organizacji stoi Zachar Tarasewicz. W czasie wojny on i jego rodzina zostali wywiezieni do obozu koncentracyjnego w Witebsku, a stamtąd zostali przewiezieni do obozu koncentracyjnego KL Auschwitz.

Wysyłam
Ocena czytelników
0 (0 głosów)