Co znaczy być Polakiem na Litwie? Czym jest kultura kresowa? Czy Polak na Litwie różni się od Polaka w Polsce? Jak Wilniucy postrzegają Polaków z Macierzy i odwrotnie – jakie stereotypy o Polakach z Kresów krążą wśród Polaków w Polsce? Te i wiele innych tematów poruszono na organizowanym przez Wspólnotę Miłosierdzia Bożego w Solecznikach spotkaniu – konferencji w Pałacu Balińskich w Jaszunach skierowanej głównie do ludzi młodych.

Nie ma co ukrywać, Kresy dla Polaków w Polsce są czymś zmitologizowanym. Kraina historyczna, dla wielu ojczyzna przodków, albo kraina opiewana w literaturze. Jest to bardzo polski, wciąż żywy i bolesny mit. Natomiast Polska dla wielu Kresowiaków jest krajem, do którego pragnęły wyjechać całe pokolenia. Nieco wyidealizowana kraina nieskażonego dobrobytu. Na moment przed oczyma staje fragment powieści Stefana Żeromskiego „Przedwiośnie” z jego bohaterem Sewerynem Baryką, który do ostatniego tchu marzył o Polsce jako kraju świetlanej przyszłości.

Dzisiejsza młodzież chociażby na Wileńszczyźnie ma już swój obraz Polski. Mamy otwarte granice i mnóstwo możliwości, by wyjechać. Ale mimo to słabo znamy współczesną polską kulturę. Utożsamiamy się z Polakami, ale coraz bardziej dostrzegamy między sobą ogromne różnice. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego w dobie rozwoju wszelkich możliwych technologii nie znamy prawdziwej dzisiejszej polskiej kultury i słabo się nią interesujemy? Dlaczego polską flagę wyciągamy raczej okazjonalnie i już nie śpieszy nam się na studia do Polski? Lat 15-20 wstecz było zupełnie inaczej. Studia w Polsce marzyły się większości absolwentom polskich szkół na Litwie. O miejsca na uczelniach w Polsce walczono. A dzisiaj? Co się zmieniło w świadomości młodego pokolenia, że ta zażyła więź z Polską drastycznie zaczęła się rozluźniać? Czyżby globalizacja górowała nad tożsamością? Właśnie o tym i o wielu innych, ważnych rzeczach dla nas Polaków na Kresach dyskutowano na Konferencji w Pałacu Balińskich. Ważne było, by usłyszeć, co o przyszłości Polaków na Wileńszczyźnie myśli dzisiejsza młodzież, która, kończąc polską szkołę, właśnie staje przed wyborem – co dalej? I nie ma co ukrywać, faktem jest, że wybór studiów na litewskich uczelniach często skutkuje asymilacją Polaków z Litwinami, a co za tym idzie – utratą polskiej tożsamości, która od pokoleń była gruntowana na wartościach patriotycznych, katolickich i wielokulturowych.

Pytanie, jak my, Polacy na Wileńszczyźnie, postrzegamy siebie dzisiaj i czego potrzeba byśmy chcieli nadal budować swoją polską tożsamość i chcieli brać pełnowymiarowy udział w polskiej kulturze współczesnej?

Czesława Stanul

Źródło: wilnoteka.lt

Fot. flickr.com

Wysyłam
Ocena czytelników
0 (0 głosów)