Urzędy wojewódzkie w Polsce zaczną przyjmować wnioski o wydanie zezwoleń na pobyt ze względów humanitarnych od 8 lipca — informuje sztab Swietłany Tichanowskiej, powołując się na Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Wydawanie wiz humanitarnych dla obywateli Białorusi, którzy przybyli z Ukrainy, ma rozpocząć się od 1 sierpnia. W trakcie spotkania przedstawicieli białoruskiej opozycji z MSWiA omówiona została również kwestia składania wniosków wizowych na terytorium Białorusi.

Wcześniej, po jednej z ostatnich wizyt utworzono specjalną grupę roboczą przy MSWiA. W wyniku jej prac znowelizowano polskie ustawodawstwo, przewidujące wydawanie Białorusinom zezwoleń na pobyt ze względów humanitarnych, a także wydawanie wiz humanitarnych bezpośrednio na terytorium kraju obywatelom Białorusi zmuszonym do ucieczki z Ukrainy z powodu wojny.

Fot. Legal-immigration.pl

Wysyłam
Ocena czytelników
0 (0 głosów)