Na Grodzieńszczyźnie odbyła się XI Parafiada Dzieci i Młodzieży. W tym roku wydarzenie miało miejsce przy parafii Najświętszego Odkupiciela w Grodnie pod hasłem „Pokój i dobro”.

Spotkanie składające się z triady „świątynia – teatr – sport” zgromadziło dzieci i młodzież z 25 parafii diecezji grodzieńskiej i parafii Trójcy Przenajświętszej w Głębokim (diecezja witebska). W dwudniowym spotkaniu wzięło udział łącznie 217 osób.

Po zawodach i konkursach z różnych dyscyplin o charakterze twórczym, sportowym i intelektualnym zwycięzcami tegorocznej Parafiady została parafia Trójcy Przenajświętszej w Rosi (dekanat Wołkowysk) w kategorii „świątynia” i „teatr” oraz parafia Trójcy Przenajświętszej w Indurze (dekanat Grodno-Zachód) w kategorii „sport”.

Mimo upału uczestnicy starali się pokazać najlepsze rezultaty, aby zdobyć nagrody, lecz pamiętali także słowa biskupa grodzieńskiego Aleksandra Kaszkiewicza skierowane do nich podczas Mszy, że na Parafiadzie „nie tylko złotem, srebrem czy brązem trzeba się wzbogacić, lecz przede wszystkim wiarą”.

Źródło: slowo.grodnensis.by

Wysyłam
Ocena czytelników
0 (0 głosów)