W najbliższych tygodniach dzięki inicjatywie Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP każdy obywatel Ukrainy polskiego pochodzenia będzie mógł złożyć wniosek i odebrać Kartę Polaka we wszystkich szesnastu urzędach wojewódzkich w Polsce. W związku z utrudnionym działaniem polskich konsulatów także na Białorusi i w Rosji nowe przepisy obejmą również Polaków z tych państw.

MSZ zareagowało natychmiast po rosyjskiej agresji na Ukrainę – polskie konsulaty w tym kraju zabezpieczyły posiadane Karty Polaka i przesłały je do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie. Tu dokumenty te są sukcesywnie wydawane zainteresowanym, którzy się po nie zgłoszą.

Aby zapewnić obywatelom Ukrainy przebywającym w Polsce możliwość złożenia wniosku o Kartę Polaka bez konieczności wyjazdu na Ukrainę, MSZ przygotowało rozporządzenie, które to umożliwi.

Dzięki przyjętym przez Radę Ministrów przepisom, które wejdą w życie w ciągu najbliższych tygodni, złożenie wniosku o Kartę Polaka będzie łatwiejsze – obywatele Ukrainy podlegający przepisom ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka będą mogli złożyć wniosek w każdym urzędzie wojewódzkim, zgodnie z miejscem ich pobytu w Polsce, a nie tak jak we wcześniej obowiązujących przepisach – jedynie w konsulatach RP poza granicami naszego kraju. Dzięki temu spełniony będzie ustawowy obowiązek umożliwienia uprawnionym złożenia wniosku o Kartę Polaka mimo zawieszenia działalności większości konsulatów Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie spowodowanego agresją Federacji Rosyjskiej na to państwo.

Wnioski będą mogły złożyć zarówno te osoby, które już wcześniej posiadały Kartę Polaka, jak i te, które będą wnioskować o wydanie Karty Polaka po raz pierwszy. Dokumenty te będą mogły być odebrane tam, gdzie wnioski złożono, bez konieczności wyjazdu na Ukrainę.

Źródło: gov.pl

Wysyłam
Ocena czytelników
0 (0 głosów)