Narodowy Bank Polski poinformował o wprowadzeniu do obiegu banknotu kolekcjonerskiego, który upamiętnia obrońców polskiej granicy wschodniej o wartości nominalnej 20 zł.  Łączny nakład banknotów wynosi 80 tys. sztuk. Można go nabyć w cenie 130 zł.

„Dzięki profesjonalizmowi i poświęceniu Straży Granicznej, Policji i Wojska Polskiego działania reżimów Rosji i Białorusi są skutecznie powstrzymywane. Strzegący bezpieczeństwa Polski doskonale odróżniają rzeczywistych uchodźców od ochotniczych narzędzi agresji. Kunszt formacji strzegących terytorium naszego państwa znalazł swe potwierdzenie w odporności na codzienne prowokacje, a także w pełnym humanitaryzmu i empatii traktowaniu migrantów, również tych posługujących się przemocą” – powiedział doradca prezesa NBP Artur Adamski.

Na awersie nowego banknotu widnieją sylwetki funkcjonariusza straży granicznej i żołnierza Wojska Polskiego oraz fragment mapy Polski. Strona odwrotna przedstawia godło Rzeczypospolitej Polskiej według wizerunku znajdującego się na polskim słupie granicznym oraz śmigłowiec policji na tle podlaskich krajobrazów.

Fot. NBP

Wysyłam
Ocena czytelników
0 (0 głosów)