Instytut Pamięci Narodowej rozpoczął przyjmowanie zgłoszeń do czwartej edycji Nagrody „Semper Fidelis”. W roku 2022 Nagroda zostanie przyznana po raz czwarty. Kandydatów można zgłaszać do 31 lipca br. wysyłając wniosek za pomocą formularza elektronicznego.

Zmiana granic po 1945 r. sprawiła, że część wielowiekowego dziedzictwa Rzeczypospolitej znalazła się na terenie obecnej Ukrainy, Białorusi, Litwy. Dawne rubieże po dziś dzień stanowią jednak źródło naszej narodowej tożsamości, tradycji i kultury.

Instytut Pamięci Narodowej w 2019 roku ustanowił Nagrodę «Semper Fidelis» – honorowe wyróżnienie przyznawane osobom, organizacjom społecznym i instytucjom, które w szczególnie aktywny sposób dbają o zachowanie i upowszechnianie kresowej spuścizny.

Co roku Kapituła Nagrody przyznaje pięć nagród, z których jedna może zostać nadana post mortem. Laureaci otrzymują pamiątkową statuetkę i dyplom.

Uhonorowanie tych, którzy poświęcają swe życie ratowaniu polskich śladów i utrwalaniu pamięci o historii Kresów Wschodnich jest naszym obowiązkiem i wyrazem wdzięczności za ich trud i wierność ideałom Rzeczypospolitej.

Źródło: IPN

Fot.IPN

Wysyłam
Ocena czytelników
5 (1 vote)