31 lipca w ubiegłą niedzielę w Nowogródku odbyły się uroczystości, związane z 79. rocznicą męczeńskiej śmierci 11 sióstr nazaretanek. Polskie siostry zakonne, męczennice okresu II wojny światowej zostały rozstrzelane 1 sierpnia 1943 przez okupantów niemieckich.

Nazaretanki w Nowogródku od 1929 roku nauczały dzieci i młodzieży religii. Działalność ta związana była z Białą Farą i wspólnotą domu Chrystusa Króla w Nowogródku. Demografia tego kresowego miasta, obecność współżyjących Polaków, Białorusinów, Żydów i Tatarów sprawiała, że ich posługa miała również ekumeniczny charakter. Siostry otworzyły internat, a w 1930 – roku szkołę powszechną.

Po agresji ZSRR na Polskę 17 września 1939 Nowogródek został okupowany przez Armię Czerwoną, a następnie przyłączony do ZSRR. Nazaretankom odebrano szkołę. Dalsze represje sowieckich okupantów zmusiły siostry do opuszczenia zabudowań gospodarczych i podjęcia pracy zarobkowej w mieście.

Po ataku Niemiec na ZSRR 6 lipca 1941 wkroczyły wojska niemieckie. Trzy tygodnie później odbyła się pierwsza publiczna egzekucja, w której Niemcy rozstrzelali 60 mieszkańców miasta.

W lipcu 1943 siostry zgłosiły się na gestapo, by ofiarować swoje życie za 120 osób, aresztowanych i przeznaczonych do rozstrzelania. Karę śmierci zamieniono aresztowanym na roboty w Niemczech (zatrzymanych wywieziono 24 lipca, a nielicznych uwolniono). Wszyscy wywiezieni przeżyli wojnę. Siostry zostały wezwane 31 lipca, a następnego dnia, bez sądu i wyroku, zostały rozstrzelane.

Zostały beatyfikowane przez papieża Jana Pawła II 5 marca 2000 roku.

 

Wysyłam
Ocena czytelników
0 (0 głosów)