Łukaszenka odbył spotkanie na temat zmiany przepisów o obywatelstwie. Trwają “dyskusje” nad projektem ustawy o pozbawieniu obywatelstwa Białorusinów, którzy opuścili kraj. Ponadto zmiany w prawie dotkną tych, którzy otrzymali „Kartę Polaka” lub zezwolenie na pobyt w innym kraju – donosi niezależny portal „Zerkało” powołując się na reżimowe media.

Dyktator zaznaczył, że należy obowiązkowo przyjrzeć się obywatelom Białorusi, którzy otrzymali Kartę Polaka lub inne dokumenty. „Musimy się dowiedzieć: albo są obywatelami Białorusi, albo są po prostu zagubieni, po prostu zabrali tę kartę rzekomo przez przypadek, albo mają inną „orientację”. Myślę, że organy spraw wewnętrznych i służba dyplomatyczna mają też inne problemy z zakresu obywatelstwa, które budzą ich niepokój”.

„Projekt wprowadza obowiązek informowania przez obywateli Republiki Białoruś właściwych organów o nabyciu obywatelstwa obcego państwa lub uzyskaniu zezwolenia na pobyt lub innego dokumentu obcego państwa, który uprawnia do świadczeń lub innych przywilejów (np. Karta Polaka)” – powiedział szef MSW Białorusi Iwan Kubrakow.

Minister Spraw Wewnętrznych stwierdził, że takie informacje będą wymagane m.in. przy ubieganiu się o pracę w służbie cywilnej.

Jednak wprowadzenie odpowiedzialności za nieudzielenie informacji o posiadaniu dokumentów obcych państw w MSW na razie uważane jest za przedwczesne.

Źródło: zerkalo.io, kresy24.pl

Fot. belprauda.org

Wysyłam
Ocena czytelników
0 (0 głosów)