18 września spod pomnika Mikołaja Kopernika na Krakowskim Przedmieściu wyruszy X Warszawski Marsz Pileckiego. Po 2 latach wraca inicjatywa upamiętnienia wielkiego Polaka – rotmistrza Witolda Pileckiego. Wśród partnerów wydarzenia jest m.in. Fundacja Młode Kresy.

W tym roku organizatorzy chcą przedstawić życiorys rotmistrza z perspektywy września – 1 września 1939 roku wybuchła II Wojna Światowa, 17 września 1939 roku Związek Sowiecki zbrojnie napadł na Polskę, 19 września 1940 roku miało miejsce aresztowanie Witolda Pileckiego i jego droga do Auschwitz. Dodatkowo jesteśmy historycznie w trakcie 63 dni trwania Powstania Warszawskiego, w którym Witold Pilecki bohatersko walczył (jego reduta, zwana redutą Witolda, do końca Powstania nie uległa Niemcom).

Spotkanie rozpocznie się pod Pomnikiem Mikołaja Kopernika na Krakowskim Przedmieściu o godz. 17:15. O godzinie 17:30 Marsz Pamięci wyruszy do byłego aresztu śledczego, a obecnie Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL przy ul. Rakowieckiej 37.

Na godzinę 18:45 zaplanowane są oficjalne uroczystości na terenie Muzeum. Ok. godziny 19:00 odbędzie się koncert pieśni patriotycznych oparty na życiorysie Witolda Pileckiego.

Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w marszu i wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych podczas koncertu!

Może być zdjęciem przedstawiającym 7 osób i tekst „WARSZAWSKI MARSZ PILECKIEGO STARAŁEMSIĘ " TAKŻYĆ,ABYM WGODZINIEŚMIERCI MÓGŁ RACZEJ CIESZYĆ CIESZYĆNIŻLĘKAĆ NIŻLĘKAĆ 18.09.2022 PROGRAM UROCZYSTOŚCI: 17:15ZBIÓRKA (POMNIK KOPERNIKA KRAKOWSKIEPRZEDMIEŚCIE) 17:30 MARSZ PAMIĘCI MUZEUM ŻOŁNIERZY WIEŻNIÓW POLITYCZNYCHPRL (RAKOWIECKA37) 18:45CZĘŚĆOFICJALNA ZĘŚĆ OFICJALNA 19:00 KONCERT "W HOŁDZIE ROTMISTRZOW PILECKIEMU" IWSPÓ“LNEŚPIEWANIE PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH ORGANIZATOR Minsterstwo ARIUB NARODOWE PARTHERZY AW Media Visage NIEPODLEGLEJ STOWARZYSZENIE Młodzi PoLski”

Wydarzenie otrzymało Patronat Honorowy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Profesora Piotra Glińskiego oraz Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka.

Partnerzy:

Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL;
Stowarzyszenie KoLiber
Fundacja Młode Kresy
Stowarzyszenie Młodzi dla Polski
Fundacja Służba Niepodległej

Marsz Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Kultura – Interwencje. Edycja 2022.

Wszelkie pytania i sprawy prosimy kierować na adres: fundacja@patriotyzm.org

Życiorys bohatera

Witold Pilecki pochodził z kresowej rodziny o głęboko zakorzenionych tradycjach patriotycznych: dziad Józef Pilecki został zesłany na Syberię za udział w Powstaniu Styczniowym, natomiast majątek rodzinny na Nowogródczyźnie uległ częściowej konfiskacie. Od dzieciństwa działał w polskim harcerstwie oraz w Polskiej Organizacji Wojskowej. W 1918 r. wstąpił do odrodzonego Wojska Polskiego i walczył w wojnie polsko-bolszewickiej.

W czasie II wojny światowej był dowódcą plutonu w szwadronie kawalerii dywizyjnej 19. Dywizjonu Piechoty Armii „Prusy”, potem zaś w 41. Dywizji Piechoty na przedmieściu rumuńskim. Pilecki działał od 1939 r. w konspiracji. Współzałożył Tajną Armię Polską. Pilecki chciał zorganizować ruch oporu w obozach koncentracyjnych, w związku z czym zbierał materiały i informacje dotyczące tych miejsc. W tym celu dostał się do obozu w Oświęcimiu. Pomagał w ucieczkach współwięźniów, pisał raporty. W Auschwitz założył Związek Organizacji Wojskowej, którego członkowie zdobywali żywność, ubranie, pomagali w przekazywaniu wiadomości rodzinom więźniów. Witold Pilecki uciekł z obozu w 1943 r. Brał udział w powstaniu warszawskim. Mianowano go na rotmistrza. Prowadził działalność wywiadowczą na rzecz 2. Korpusu Polskiego we Włoszech. Pilecki zbierał też informacje o żołnierzach więzionych w obozach NKWD. Oskarżono go o działalność wywiadowczą na rzecz rządu polskiego na emigracji.

Witold Pilecki został zatrzymany 8 maja 1947 roku. W czasie śledztwa był poddawany brutalnym torturom. Pokazowy proces trwał od 3 do 15 marca 1948 roku. Wyrok śmierci wykonano strzałem w tył głowy 25 maja tego samego roku.

Wysyłam
Ocena czytelników
5 (1 vote)