W dniach 5–10 września 2022 r. odbył się wyjazd edukacyjny dla laureatów konkursu IPN „Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX w.” na Łotwę i Litwę.

W trakcie wyjazdu laureaci konkursu odwiedzili miejsca związane z najnowszą historią Polski, m.in. Rygę – miejsce podpisania traktatu ryskiego, kończącego wojnę polsko-bolszewicką; Kircholm – miejsce jednego z najświetniejszych zwycięstw I Rzeczypospolitej; Wilno – m.in. kaplicę Ostrobramską, Cmentarz na Rossie, kościół św. Piotra i Pawła. Uczniowie oraz nauczyciele mieli także okazję spotkać się i porozmawiać z nauczycielami oraz uczniami polskiej Szkoły Podstawowej im. Mariana Zdziechowskiego w Suderwie. W dworze Józefa Piłsudskiego w Pikieliszkach odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów i gier edukacyjnych IPN laureatom konkursu.

Źródło, fot. IPN

Wysyłam
Ocena czytelników
0 (0 głosów)